In de praktijk

Bij een energetische behandeling wordt het zelfhelend vermogen van het lichaam gestimuleerd. De levensenergie (Innergy) gaat weer stromen, waardoor klachten verminderen en zelfs kunnen verdwijnen. De balans (Libra) tussen lichaam en geest wordt hersteld.

Ik stem me bij een behandeling af op jouw energie en de positieve energie vanuit alles om ons heen. Terwijl jij rustig op de behandeltafel ligt, ‘zoek’ ik net als een radio jouw golflengte aan energie, zodat ik die kan aanvoelen èn bewerken. Ik  fungeer als doorgeefstation om jouw energieveld energetisch op te schonen. Blokkades op fysiek, mentaal, emotioneel en psychisch vlak worden aangepakt met als doel dat jij je weer jezelf voelt. Er kunnen achterliggende oorzaken van je klachten naar boven komen. Met een energetische behandeling doe je dus meer dan alleen aan symptoombestrijding.

Mijn werkwijze is gebaseerd op energie-overdracht en -uitwisseling. Ik ‘voel aan’ waar ik me op dien te richten en versterk de energetische verandering met mijn ademhaling. Ik heb door trainingen en opleidingen veel technieken geleerd die ik kan toepassen. Deze zijn allemaal gebaseerd op het werken met energie.

“U moet er maar mee leren leven”, vind ik te kort door de bocht.  Ik zie het als een uitdaging om mensen die dit te horen hebben gekregen, verder te helpen.

Scroll naar boven