Behandelingen

In de praktijk

Bij een energetische behandeling wordt het zelfhelend vermogen van het lichaam gestimuleerd. De levensenergie (Innergy) gaat weer stromen, waardoor klachten verminderen en zelfs kunnen verdwijnen. De balans (Libra) tussen lichaam en geest wordt hersteld.

Ik stem me bij een behandeling af op jouw energie en de positieve energie vanuit alles om ons heen. Terwijl jij rustig op de behandeltafel ligt, ‘zoek’ ik net als een radio jouw golflengte aan energie, zodat ik die kan aanvoelen èn bewerken. Ik  fungeer als doorgeefstation om jouw energieveld energetisch op te schonen. Blokkades op fysiek, mentaal, emotioneel en psychisch vlak worden aangepakt met als doel dat jij je weer jezelf voelt. Er kunnen achterliggende oorzaken van je klachten naar boven komen. Met een energetische behandeling doe je dus meer dan alleen aan symptoombestrijding.

Mijn werkwijze is gebaseerd op energie-overdracht en -uitwisseling. Ik ‘voel aan’ waar ik me op dien te richten en versterk de energetische verandering met mijn ademhaling. Ik heb door trainingen en opleidingen veel technieken geleerd die ik kan toepassen. Deze zijn allemaal gebaseerd op het werken met energie.

“U moet er maar mee leren leven”, vind ik te kort door de bocht.  Ik zie het als een uitdaging om mensen die dit te horen hebben gekregen, verder te helpen.

Op afstand

Een behandeling kan desgewenst ook op afstand gedaan worden. Radiogolven kunnen immers ook op kilometers afstand worden ontvangen. Ik doe dit vaak telefonisch, zodat we met elkaar kunnen praten. Ik kan je instructies geven en vragen stellen bijvoorbeeld hoe je iets ervaart.

Ik zal je vragen om een plekje voor jezelf te zoeken. Rustig op een stoel te gaan zitten en je beide voeten op de grond te plaatsen. Je handen op je bovenbenen te leggen en je ogen te sluiten. Je kunt ook even gaan liggen als je dat  prettiger vindt. Terwijl we contact houden via de telefoon, stem ik me dan af op jouw energie en ‘voel’ waar gaten zitten of waar juist ophopingen zitten. Daar ga ik dan vanaf mijn eigen huis mee aan de slag. Het werkt, echt!

‘Geluk kun je vermenigvuldigen door het te delen’

Op locatie

Te veel, te weinig of negatieve energie kan ook in spullen of in een huis zitten. Er zijn naar mijn idee goede, fijne, positieve energieën en de minder prettige, donkere en negatieve energieën. Bij laatstgenoemde energieën ervaren de bewoners onrust, kunnen slecht slapen of zijn prikkelbaar. Dit kan komen door ondergrondse wellen, energielijnen of door de aanwezigheid van entiteiten. Ik acht het van belang om de energie dan te neutraliseren.

Ook daar kan ik met mijn technieken verlichting brengen en een wereld van verschil creëren in het dagelijkse welzijn voor en na een sessie. Ik kom naar de locatie en loop alle kamers van een huis na en voel waar de energie moet worden veranderd. Het is mijn bedoeling dat er nadien een harmonieuze sfeer in huis hangt en dat jij je er weer thuis voelt.

Bijeenkomsten

Wil je op een luchtige wijze kennis maken met het fenomeen: Werken met energie? Vraag me dan binnen je vrienden/buren of familiekring een avond te komen. Ik leg uit wat ik doe en hoe ik werk. Daarna kunnen er enkele personen een sessie ondergaan. Iedereen kan toekijken. Je ervaart dan direct van dichtbij welk effect energie op je lichaam heeft.

Voor veel mensen is het best een drempel om naar een energetisch therapeut te gaan. Ik vind dat heel jammer, want de techniek is al heel oud. In landen zoals China is het heel normaal dat je af en toe je energetisch lichaam laat opschonen. Net zoals we hier lekker een dagje naar het strand of de sauna gaan.

Wil je ervaren wat het met je kan doen? Stuur me een berichtje.

Beurzen

Ik sta af en toe op een beurs om zo meer bekendheid te geven aan het werken met energie. Natuurlijk ook voor mijn naamsbekendheid. Ik geef mensen dan een korte behandeling (5 tot 10 minuten). Veelal levert dat direct een positief resultaat op. Om tot diepere lagen door te dringen is het beter om een persoonlijk consult te doen. Een gemiddelde sessie duurt ongeveer anderhalf uur. Ik heb de tijd nodig om mij goed af te kunnen stemmen op een persoon. Toch vind ik het belangrijk om op evenementen en beurzen mijn gezicht te laten zien, zodat mensen vragen kunnen stellen. Ze zien dan hoe ik werk en hopelijk wordt de drempel om een afspraak te maken kleiner.

Scroll naar boven